DANE OSOBOWEOBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

Czytaj więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

Czytaj więcej

REGULAMIN POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ KLIENTÓW J.S. DRUK SP. Z O.O.

§ 1

  • Użyte w niniejszym Regulaminie określenia będą miały następujące znaczenie:
  • Przetwarzający – J.S. DRUK sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, KRS 727202, NIP 9671413550
  • Dane Osobowe – oznacza dane w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia, a mianowicie wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, których przetwarzanie zostało powierzone Przetwarzającemu przez Klienta na podstawie Umowy Powierzenia;
  • Rozporządzenie – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Usługi – oznaczają wszelkie usługi drukarskie świadczone przez Przetwarzającego na rzecz Klienta na podstawie zamówień składanych przez Klienta, w tym w szczególności drukowanie książek, wizytówek, identyfikatorów, pieczątek, papeterii itp.;
  • Klient – administrator danych osobowych, który złożył Przetwarzającemu zlecenie na świadczenie Usług przez Przetwarzającego, skutkujące przekazaniem Przetwarzającemu przez Klienta danych osobowych celem realizacji zlecenia;
  • Regulamin - niniejszy dokument obejmujący zasady powierzenia Przetwarzającemu przez Klienta czynności przetwarzania danych osobowych, którego zaakceptowanie przez Klienta w formie elektronicznej (zgodnie z przepisem art. 28 ust. 9 Rozporządzenia) prowadzi do zawarcia Umowy Powierzenia pomiędzy Przetwarzającym i Klientem;
  • Umowa Powierzenia - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w przepisie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia, zawarta pomiędzy Klientem a Przetwarzającym, poprzez zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej (zgodnie z przepisem art. 28 ust. 9 Rozporządzenia
Czytaj więcej
POWRÓT

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.